Artikel   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 17, februari 2014

 

 
Topteam herijkt ambities uitvoeringslijnen
 

Topteam herijkt ambities uitvoeringslijnen

De uitvoeringslijnen van de Topsector hebben flinke stappen gezet in versterking van de agrifoodsector. Dit blijkt uit de evaluatie van de agenda die het Topteam in het laatste kwartaal van 2013 heeft uitgevoerd. De evaluatie vormt ook de basis voor een herijking van de uitvoeringslijnen.

In de kersteditie van de nieuwsbrief zag u de highlights van de afgelopen periode. Op 7 januari heeft het Topteam met de herijking van de zes uitvoeringslijnen de richting voor de komende periode vastgelegd.

Voor de uitvoeringslijn ‘Internationaal’ wordt, om maximale transparantie en toegankelijkheid voor ondernemers te bieden, gewerkt aan een ‘One-stop-shop’. Hier worden MKB-ers met internationale ambities snel en adequaat geholpen.

Het projectleiderschap van de uitvoeringslijn ‘Maatschappelijke waardering’ komt, vanwege het vertrek van Paul Jansen, in handen van Elies Lemkens (directeur ZLTO).

Voor de uitvoeringslijn ‘Duurzaamheid’ ligt de komende periode de focus op drie speerpunten; efficiënter gebruik van grondstoffen, verwaarding van reststromen en verduurzaming van veehouderij. Inzet is om zo’n 10 doorbraakprojecten te starten gericht op deze maatschappelijke uitdagingen en deze gezamenlijk (publiek-privaat) te financieren. In het Topteam van maart zullen deze projecten voorliggen.

De uitvoeringslijnen ‘MKB & Regio’ en ‘Innovatie & Kennis’ gaan verder op de eerder ingezette lijnen.  

« Terug