Artikel   Topsector Agri & Food
 
 
 

nummer 24, maart 2015

 

 
Budget vrijgemaakt voor 40 kleine onderzoeksvragen
 

Budget vrijgemaakt voor 40 kleine onderzoeksvragen

MKB-ondernemers uit de agrifoodsector kunnen weer gebruik maken van innovatievouchers. Met de vouchers kunnen de ondernemers antwoord krijgen op kleine kennisvragen. Daarbij hoeven ze slechts de helft van de onderzoekskosten te betalen. De vouchers zijn in te zetten bij de DLO-onderzoeksinstituten van Wageningen UR. Geïnteresseerde MKB-ondernemers kunnen terecht bij het MKB-loket van de topsector.

In het topsectorenbeleid is opgenomen dat de instellingen voor toegepast onderzoek hun kennis inzetten en toegankelijk maken voor het Nederlandse MKB. Bedrijven hebben op verschillende manieren toegang tot deze kennis. Het voucherprogramma is een laagdrempelige aanvulling op het bestaande pakket aan kennisarrangementen. DLO heeft onderzoekscapaciteit beschikbaar gesteld voor maximaal 40 kennisvragen voor ondernemers in het domein van de topsector Agri & Food.

MKB-Loket

Ondernemers kunnen zich met hun kennisvragen melden bij het MKB-loket van de topsector Agri & Food. De adviseurs van het MKB-loket gaan samen met de ondernemer na of de vraag aansluit bij een DLO-innovatievoucher. Indien dit het geval, wordt de ondernemer in contact gebracht met de juiste experts van DLO. De Groene Helpdesk van DLO begeleidt dit proces.

Voorwaarden

De voorwaarden die de topsectoren stellen aan de ondernemer en zijn/haar kennisvraag zijn:

  • Het bedrijf is een MKB-ondernemer in het veld van de topsector Agri & Food.
  • Elk bedrijf kan maximaal 1x per jaar een voucher aanvragen.
  • Meerdere bedrijven kunnen hun vouchers stapelen voor dezelfde vraag.
  • De naam van het vragende bedrijf/bedrijven en de vraagstelling komen op een publieke website te staan.
  • Alle voucherprojecten worden uitgevoerd onder Algemene Voorwaarden van Stichting DLO; uiterlijk 1 juni 2015 is de samenwerking contractueel vastgelegd.
  • Eigen bijdrage van het bedrijf/bedrijven is 50% cash te betalen aan Stichting DLO.
  • De vouchers worden volgens het ‘first come first serve’ principe uitgezet, op voorwaarde van passendheid.
  • De vouchers hebben een omvang van 7.500 euro inclusief BTW. Met de eigen bijdrage van de ondernemer is de totale opdracht derhalve 15.000 euro inclusief BTW.
  • Het voucherproject moet uiterlijk 31 december 2015 zijn afgerond.
Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar bij het MKB-loket (088-585 2206 of per mail). Het MKB-loket wordt verzorgd door adviseurs van de Kamer van Koophandel.

« Terug